Targi Inicjatyw Społecznych zbliżają się dużymi krokami. Zapraszamy na spotkania organizacyjne.

Przypominamy, iż najbliższe spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych zainteresowanych uczestnictwem w tegorocznych Targach Inicjatyw Społecznych odbędzie się we wtorek 2 września 2014 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych, przy ul. Kościelnej 4a.

Podczas spotkania przedstawimy harmonogram wydarzenia oraz udzielimy wszelkich niezbędnych odpowiedzi na Państwa pytania. Jednocześnie zależy nam na jak najliczniejszym przybyciu w celu potwierdzenia obecności organizacji podczas Targów.

Targi Inicjatyw Społecznych odbędą się w dniu 14 września 2014 roku w Orzeszu wraz z III Biegiem Orzeskim. Udział w wydarzeniu potwierdzają kolejne organizacje oraz instytucje publiczne, a honorowy patronat nad wydarzeniem obejmują przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu mikołowskiego.

Czytaj dalej

Szkolenie nt: Aspekty finansowe prowadzenia organizacji pozarządowej – prowadzenie księgowości i organizacja zbiórek publicznych

Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych, prowadzone przez Centrum Społecznego Rozwoju, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu mikołowskiego do udziału w szkoleniu nt.: Aspekty finansowe prowadzenia organizacji pozarządowej – prowadzenie księgowości i organizacja zbiórek publicznych. 
 
Szkolenie odbedzie się w dniach 3 i 4 września 2014 roku, w godzinach od 16:00 do 19:15, w Domku Parkowym w Mikołowie przy Placu Harcerskim 1. 
Szkolenie przybliży nowe, zmienione przepisy na temat przeprowadzania zbiórek publicznych przez organizacje pozarządowe. Podczas trwania szkolenia będzie również okazja, aby zasięgnąć porad na temat prowadzenia księgowości w organizacjach.

Czytaj dalej

Zorganizuj z nami Targi Inicjatyw Społecznych 2014

Na przełomie sierpnia i września 2014 roku odbędą się Targi Inicjatyw Społecznych organizowane w ramach projektu pt.: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych.
Zależy nam na włączeniu w działania związane z planowaniem i organizacją wydarzenia wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych z naszego powiatu oraz osób podejmujących się ciekawych działań adresowanych do mieszkańców powiatu mikołowskiego.

Czytaj dalej

Szkolenia dla organizacji pozarządowych CISIG

Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych, prowadzone przez stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu mikołowskiego do udziału w szkoleniach planowanych do realizacji w drugim i trzecim kwartale 2014 roku:

 • ABC prowadzenia organizacji pozarządowej;
 • Fundraising oraz ABC tworzenia projektów;
 • Praktyczne przygotowanie projektów dot. realizacji zadania publicznego, ich przeprowadzanie i rozliczanie;
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych w działalności organizacji pozarządowych;
 • Zbiórki publiczne w świetle nowych przepisów;
 • Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych;
 • Księgowość organizacji pozarządowych – aspekty formalne i praktyczne.

Czytaj dalej

Znamy laureatów konkursu o tytuł „Społecznika Roku 2013 Powiatu Mikołowskiego”

W dniu 8 lutego 2014 roku w Klubie Fabrycznym przy Elektrowni Łaziska odbyła się uroczysta Gala Społecznika Roku 2013. Uroczystość mająca formę balu zorganizowana została przez stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju i działające przy nim Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych.
W wydarzeniu wzięło udział ponad 70 osób - przedstawicieli władz samorządowych, lokalnych przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu mikołowskiego.
Podczas uroczystości nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników II edycji Konkursu o tytuł Społecznika Roku Powiatu Mikołowskiego.

Czytaj dalej

Szkolenia dla organizacji pozarządowych CISIG

Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych, prowadzone przez stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu mikołowskiego do udziału w szkoleniach planowanych do realizacji w pierwszym kwartale 2014 roku:
 • Planowanie działań organizacji pozarządowych na rzecz osób starszych (ASOS);
 • Zasady tworzenia projektów współpracy międzynarodowej (Erasmus+  - Akcja 1);
 • Projektowanie inicjatyw obywatelskich (FIO);
 • Formalne i praktyczne aspekty prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych;
 • Zasady tworzenia projektów współpracy międzynarodowej (Erasmus + – Akcja 2-3)


Zapraszamy do zapoznania się z tematyka szkoleń:


Czytaj dalej

Coaching dla liderów organizacji pozarządowych

W związku z rozpoczęciem kolejnego roku realizacji projektu pt.:Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych, serdecznie zapraszamy liderów, istniejących i nowopowstających organizacji pozarządowych, działających na terenie powiatu mikołowskiego do korzystania a coachingu.
Coaching jest jedną z najbardziej efektywnych i zyskujących coraz większą popularność form rozwoju i skutecznego osiągania celów.
Spojrzenie na rozwój organizacji przez pryzmat doskonalenia jednostki pozwala na skuteczniejsze osiąganie zamierzonych celów oraz zwiększenia zaangażowania i jedności z wykonywanymi zadaniami.

Czytaj dalej

Gala Społecznika Roku 2013 Powiatu Mikołowskiego

W sobotę 8 lutego 2014 roku w Klubie Fabrycznym przy Elektrowni Łaziska, odbędzie się uroczysta Gala Społecznika Roku 2013, organizowana przez Centrum Społecznego Rozwoju w ramach projektu pt.: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych. Wydarzenie będzie mieć formę balu, w którym wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców działających na terenie powiatu mikołowskiego.

Podczas uroczystości nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników II edycjiKonkursu o tytuł Społecznika Roku Powiatu Mikołowskiego. Nagroda zostanie przyznana w trzech kategoriach: przedsiębiorca, samorządowiec oraz organizacja pozarządowa.

Czytaj dalej

Centrum Społecznego Rozwoju w Ogólnopolskiej Sieci Centrum Wolontariatu

Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Centrum Społecznego Rozwoju zostało przyjęte do Ogólnopolskiej Sieci Centrum Wolontariatu, otrzymując status Lokalnego Centrum Wolontariatu.
W Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu działa kilkanaście regionalnych oraz lokalnych Centrów Wolontariatu – pełen wykaz Centrów znajduje się w dziale „znajdź swoje centrum„, na stronie internetowej:wolontariat.org.pl.

Czytaj dalej

Druga edycja konkursu o tytuł „Społecznika Roku Powiatu Mikołowskiego”

Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych, prowadzone przez łaziskie stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju, serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu mikołowskiego do zgłaszania kandydatów w drugiej edycji konkursu o tytuł Społecznika Roku Powiatu Mikołowskiego.

Tytuł Społecznika Roku Powiatu Mikołowskiego 2013 zostanie przyznany w trzech kategoriach obejmujących przedstawicieli: biznesu,samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Każda z organizacji ma prawo nominować po jednym kandydacie w ramach każdej z powyższych kategorii. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronach www.csr.biz.pl lubwww.cisig.pl i dostarczyć go osobiście lub drogą pocztową do siedziby Centrum Społecznego Rozwoju do 17 stycznia 2014 roku.
Czytaj dalej